Hjem

ERFARNE OG ENGAGEREDE

FORSVARERE

Bag Mads Kjær advokater står Mads Kjær Jensen, som har været advokat siden 2007.


Han har mange års erfaring som advokat og i særdeleshed som forsvarsadvokat, da han siden 2010 stort set udelukkende har beskæftiget sig med straffesager.


I 2014 blev Mads partner i advokatfirmaet TVC, men i april 2018 etablerede han selvstændigt advokatkontor i Vejle. Mads er desuden beneficeret forsvarer ved retten i Kolding. 


Han fører sager i hele Danmark i såvel byretten som i landsretten.


Hanne Kjær Hyltoft har siden 2021 været ansat som advokat i Mads Kjær advokater. Hanne varetager både straffesager og familieretlige sager om tvangsanbringelse, forældremyndighed, bopæl og samvær.


Derudover har hun også sager i Ungdomskriminalitetsnævnet og som bistandsadvokat for forurettede.