Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitets-

nævnet


Unge mellem 10 og 17 år, der har begået kriminalitet eller er mistænkt herfor, kan af retten eller politiet få henvist deres sag til behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet.


Ungdomskriminalitetsnævnet kan fastlægge et et forbedringsforløb, hvor der angiver en eller flere foranstaltninger.


Som led i forbedringsforløbet kan Ungdomskriminalitetsnævnet bestemme, at den unge skal anbringes udenfor hjemmet. I sådanne tilfælde har både den unge og den unges forældre ret til en advokat.


Hanne Kjær Hyltoft har stor erfaring med at bistå både forældre og den unge i sager i ungdomskriminalitetsnævnet. Hun er med jer når sagen behandles i Ungdomskriminialitetsnævnet, og hun står til rådighed med hjælp og vejledning gennem hele sagens forløb.