Børnesager

Børnesager

Tvangsfjernelser, forældremyndighed og samvær


Alle sager om tvangsfjernelse, forældremyndighed og samvær varetages af advokat Hanne Kjær Hyltoft, som har en baggrund som jurist i den offentlige forvaltning og derfor stor erfaring på området.


Forældremyndighed og samvær


Uenighed om forældremyndighed og samvær behandles i første omgang af Familieretshuset, hvor sagen enten afgøres eller sendes videre til familieretten. 


Hanne Kjlær Hyltoft kan repræsentere dig når sagen behandles i familieretten, og hjælper dig med at søge fri proces til dækning af sagens omkostninger. 


Med Hanne Kjær Hyltoft som advokat i din sag, hjælper hun dig med råd og vejledning igennem hele forløbet i både Familieretshuset og familieretten. 


Tvangsfjernelse


Beslutningen om tvangsfjernelse af er barn træffes på et møde i kommunens Børn- og Ungeudvalg.


Du har ret til advokathjælp i sager om tvangsfjernelse, og det er kommunen, der afholder omkostningerne til advokaten


Hanne Kjær Hyltoft hjælpe dig med råd og vejledning under hele forløbet, og hun er med dig til mødet i Børn- og Ungeudvalget samt i en evt. ankesag.