Straffesager

FRIT VALG AF FORSVARER


Hvis du sigtes af politiet i en straffesag, hvad enten sagen drejer sig om overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller en anden lov, så har du ret til at vælge en forsvarer.


Du kan frit vælge den forsvarer, du ønsker og du kan skifte forsvarer, selvom  du allerede har fået beskikket en forsvarer af retten.


Hvis du er varetægtsfængslet, og ønsker at skifte forsvarer, kan du til enhver tid bede personalet i arresten give besked til retten eller politiet om, at du ønsker en anden forsvarer. Du kan også fremsætte ønsket om forsvarerskifte direkte overfor politiet f.eks. under en afhøring eller overfor retten under et retsmøde.

SALÆRET


I de fleste tilfælde betales vores salær i første omgang af det offentlige, og hvis du bliver dømt, opkæver politiet i sidste ende salæret hos dig.


Det er retten, der fastsætter størrelsen af salæret ud fra faste takster. Derfor er det ikke dyrere at vælge Mads Kjær Jensen eller Hanne Kjær Hyltoft som forsvarer end den forsvarer, som retten under alle omstændigheder vil beskikke dig i forbindelse med sagen.


Du er altid velkommen til - helt uforpligtende - at kontakte os, hvis du ønsker min vurdering af din sag. Dette gælder naturligvis, hvad enten du selv er sigtet eller du er pårørende til en sigtet.

KONTAKT OS

Et strafbart forhold anmeldes til politiet, som efterforsker sagen

Politiet rejser sigtelse imod dig, hvilket medfører, at du har ret til at få en forsvarer, som hjælper dig under hele det videre forløb

I visse tilfælde forsøger politiet at få dig varetægts-fængslet og retten tager stilling til dette i et grundlovs-forhør

Du indkaldes eventuelt til enafhøring hos politiet

Når politiets efterforskning er afsluttet rejser anklage-myndigheden tiltale i sagen

Retssagen berammes i byretten